Đơn Giản Hóa Quản Lý Thời Gian Theo Giờ, Ngày và Tháng cho Nhân Viên

Thời Gian Và Chấm Công

Tổ Chức Hợp Lý Thời Gian Và Ghi Lại Ca Làm Việc Của Nhân Viên

Chức năng Thời Gian và Chấm Công của ByteHR đơn giản hóa việc công ty theo dõi thời gian của nhân viên theo ngày và giờ. Với các ca làm việc đã có sẵn , quy tắc làm thêm giờ , và giao diện tự động kết nối với các mô đun và máy quét, chúng tôi giúp nhân viên dễ dàng báo cáo thời gian làm việc và đảm bảo 100% chính xác thời gian chấm công dẫn đến bảng lương được tính toán chuẩn hóa.

Quản Lý Ca Làm Việc

Quản Lý Ca Làm Việc Của Bạn Một Cách Đơn Giản

Quản lý ca làm việc của ByteHR cho phép bạn thiết lập các mẫu ca làm việc thông thường và phức tạp thay đổi theo từng ngày. Các giám sát có thể khởi tạo, quản lý và truy xuất các biểu mẫu ca làm việc bằng cách sử dụng chức năng Di Động của ByteHR để giảm gánh nặng hành chính

Thời Gian Nghỉ

Quản Lý Yêu Cầu Nghỉ Phép

Chức năng Di Động của ByteHR cho phép nhân viên gửi yêu cầu xin nghỉ phép/ có lương và không lương mọi lúc mọi nơi. Giám sát có thể trực tiếp phê duyệt yêu cầu từ thông báo của email . Nhân viên cũng có thể trao đổi ngày nghỉ với các đồng nghiệp trong cùng một ca. Tất cả các thông tin sẽ được quản lý và liên kết với HR, Bảng Lương, và Thời Gian, luôn sẵn sàng được truy cập kiểm tra ở bộ phận chính

YÊU CẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Để xem ByteHR có thể giúp gì cho công ty của bạn.

Điền vào biểu mẫu để nhận tài khoản dùng thử miễn phí.