Tạm Biệt Quy Trình HR Dài Dòng
Xin Chào ByteHR !

Sử Dụng Một Nền Tảng HR Tốt Nhất Có Tất Cả Mọi Chức Năng Bạn Muốn

Các giải pháp phần mềm của ByteHR được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể của khách hàng. Phần mềm được sử dụng điện toán đám mây, không cần phần cứng, các cổng online có thể được truy cập trên các thiết bị và hệ điều hành. Hãy liên lạc với chúng tôi để sử dụng bản dùng thử và trải nghiệm tại sao ByteHR HR và dịch vụ bảng lương có thể cải thiện quy trình kinh doanh của bạn.

 • Bảng Lương ByteHR
 • ePayslip
 • Thời Gian và Chấm Công
 • Đơn Giản Hóa Quy Trình HR
 • Quản Lý HR
 • Báo Cáo Kinh Doanh Thông Minh
 • Thời Gian và Chấm Công
 • Quản Lý Ca Làm Việc
 • Thời Gian Nghỉ
 • Cổng Thông Tin Trực Tuyến
 • Ca Làm Việc Trực Tuyến
 • Bảng Lương Trực Tuyến
 • Báo Cáo Kinh Doanh Thông Minh
 • Báo Cáo ePortal và Bảng Điều Hành
 • Mẫu Chứng Nhận Của Chính Phủ
 • Mẫu Báo Cáo Của Riêng Bạn
 • Nhiều chi chánh công ty
 • Chạy không giới hạn nhiều bảng lương
 • Mãu đơn chính phủ chứng nhận
 • Bảng lương online – ePayslip

YÊU CẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Để xem ByteHR có thể giúp gì cho công ty của bạn.

Điền vào biểu mẫu để nhận tài khoản dùng thử miễn phí.