Một Phần Mềm HR và Bảng Lương Đơn Giản với Chi Phí Hợp Lý
Đảm bảo tuân thủ theo luật pháp Vietnam và giúp thanh toán đúng hạn

Bảng Lương ByteHR

Nói Lời Chào Với Dịch Vụ Bảng Lương Thông Minh

Phần mềm tính lương ByteHR tích hợp hoàn hảo với các nền tảng HR, thời gian và chấm công, di động và nhiều hơn nữa. Những thay đổi sẽ tự động cập nhập trên bảng lương của bạn để đảm bảo chắc chắn rằng khâu thanh toán và khấu trừ chính xác . Giao diện dễ sử dụng và tính toán chính xác.

EPAYSLIP

Tiết Kiệm Giấy Bằng Cách Sử Dụng Các Dịch Vụ Trực Tuyến

ByteHR Di Động cho phép nhân viên có thể truy cập vào bảng lương, và thông tin thanh toán mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn có nhiều bảng lương cần tạo trong tháng, nhân viên bạn có thể xem những thanh toán và khấu trừ riêng theo từng ngày trả.

Thời Gian Và Chấm Công

Tổ Chức Hợp Lý Thời Gian Và Ghi Lại Ca Làm Việc Của Nhân Viên

Chức năng Thời Gian và Chấm Công của ByteHR đơn giản hóa việc công ty theo dõi thời gian của nhân viên theo ngày và giờ. Với các ca làm việc đã có sẵn , quy tắc làm thêm giờ , và giao diện tự động kết nối với các mô đun và máy quét, chúng tôi giúp nhân viên dễ dàng báo cáo thời gian làm việc và đảm bảo 100% chính xác thời gian chấm công dẫn đến bảng lương được tính toán chuẩn hóa.

YÊU CẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Để xem ByteHR có thể giúp gì cho công ty của bạn.

Điền vào biểu mẫu để nhận tài khoản dùng thử miễn phí.