Mọi Lúc, Mọi Nơi, Mọi Thiết Bị

Yêu Cầu Điện Tử

Trao Quyền Cho Nhân Viên

Sử dụng chức năng Di Động của ByteHR, nhân viên có thể gửi nhiều loại yêu cầu khác nhau từ ngày nghỉ, hoàn trả/thanh toán, làm thêm giờ, trao đổi ngày nghỉ … Quản lý có thể duyệt đơn trực tiếp từ email thông báo của họ. Di Động ByteHR được tích hợp với tất cả chức năng của ByteHR bao gồm HR, Bảng Lương, và Thời Gian dẫn đến các dữ liệu được cập nhật trên tất cả các nền tảng

Ca Làm Việc Trực Tuyến

Quản Lý Thời Gian Ca Làm Việc Của Bạn Trực Tuyến!

Chức năng Di Động của ByteHR cho phép giám sát viên có thể tạo thời gian cho những ca làm việc đã được định sẵn lặp lại hoặc nhưng ca làm việc thay đổi thời gian phức tạp theo từng ngày. Thời gian biểu của ca làm việc sẽ được tich hợp ngày nghỉ và lễ cho phép giám sát viên có thể lên kế hoạch trước mà không bị trùng lặp.

E-PAYSLIP

Tiết Kiệm Giấy Bằng Cách Sử Dụng Các Dịch Vụ Trực Tuyến !

ByteHR Di Động cho phép nhân viên có thể truy cập vào bảng lương, và thông tin thanh toán mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn có nhiều bảng lương cần tạo trong tháng, nhân viên bạn có thể xem những thanh toán và khấu trừ riêng theo từng ngày trả.

Bảng giao diện & Báo Cáo

Sử Dụng Thông Tin HR Của Bạn Để Ra Quyết Định Kinh Doanh Thông Minh Hơn

Với bảng điều khiển và bảng báo cáo thông minh của ByteHR, bạn có thể dễ dàng hình dung những thông tin HR quan trọng và đạt được những thông tin có giá trị để có thể cải thiện quy trình tốt hơn nữa. Tận dụng các báo cáo đã được cài sẵn và tùy chỉnh cho phép bạn truy cập nhanh mọi lúc mọi nơi.

YÊU CẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Để xem ByteHR có thể giúp gì cho công ty của bạn.

Điền vào biểu mẫu để nhận tài khoản dùng thử miễn phí.