Một Phần Mềm HR Đơn Giản với Chi Phí Hợp Lý
Đảm Bảo Tuân Thủ Trong Quản Lý Doanh Nghiệp và Sự Hài Lòng Của Nhân Viên

Tuyển Dụng Dễ Dàng

Tuyển Dụng Nhân Viên Với Giải Pháp Phần Mềm HR Thông Minh

ByteHR đơn giản hóa cách thức những công ty tuyển dụng nhân viên

Thêm hồ sơ của nhân viên mới bằng một nút bấm chuột với giao diện đặc biệt dễ sử dụng của ByteHR. Thanh Toán và Phú6c Lợi được tự động gán cho nhân viên theo quy tắc được cấu hình sẵn.

Quản Lý Công Việc HR

Quản Lý Quy Trình HR Đầu Đến Cuối

Hệ thống thông tin HR của chúng tôi tự động động bộ với tất cả thông tin nhân viên của bạn bao gồm bảng lương, thời gian và di động.

Báo Cáo Và Bảng Điều Khiển

Sử Dụng Thông Tin HR Của Bạn Để Ra Quyết Định Kinh Doanh Thông Minh Hơn

Với bảng điều khiển và bảng báo cáo thông minh của ByteHR, bạn có thể dễ dàng hình dung những thông tin HR quan trọng và đạt được những thông tin có giá trị để có thể cải thiện quy trình tốt hơn nữa. Tận dụng các báo cáo đã được cài sẵn và tùy chỉnh cho phép bạn truy cập nhanh mọi lúc mọi nơi.

YÊU CẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Để xem ByteHR có thể giúp gì cho công ty của bạn.

Điền vào biểu mẫu để nhận tài khoản dùng thử miễn phí.