5 cách HRMS có thể thúc đẩy năng suất của công ty

HRMS (tên tiếng anh: Human Resource Management System) đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý thông tin nhân sự, đơn giản hóa quy trình nhân sự cũng như nâng cao sự tương tác giữa các nhân viên trong công ty. Cùng tìm hiểu ngay việc ứng dụng hệ thống HRM có thể hỗ trợ thúc đẩy năng suất của công ty như thế nào!   > Tầm quan trọng của Hệ thống Quản lý Nguồn Nhân lực   Dễ dàng truy cập thông tin Hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu tiếp cận hồ sơ nhân
Read More

Tầm quan trọng của Hệ thống Quản lý Nguồn nhân lực

Đối với mỗi doanh nghiệp, nhân lực chính là nguồn tài nguyên vô giá, tác động trực tiếp tới toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống Quản lý Nguồn nhân lực, hay còn gọi là Human Resource Management Systems (HRMS), chính là công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhân sự và phát triển hệ thống nhân lực một cách hiệu quả nhất. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực có tầm quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp? Tại sao mỗi doanh nghiệp, dù quy mô lớn hay nhỏ, đều
Read More