Bởi vì bảng lương cần đơn giản, chính xác, và giá cả phải chăng

Nói lời chào với dịch vụ tính bảng lương thông minh

Yêu cầu bản thử nghiệm để tự mình trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi

Phần mềm tính lương ByteCrunch tích hợp hoàn hảo với các nền tảng HR, thời gian và chấm công, di động và nhiều hơn nữa. Những thay đổi sẽ tự động cập nhập trên bảng lương của bạn để đảm bảo chắc chắn rằng khâu thanh toán và khấu trừ chính xác . Giao diện dễ sử dụng và tính toán chính xác.

Tất cả các dịch vụ, dữ liệu về HR và Bảng Lương trong cùng 1 hệ thống

Tất cả đều được kết nối và chạy cùng nhau trên một nền tảng

Sắp xếp hợp lý quy trình tuyển dụng nhân sự và đào tạo sử dụng hợp đồng làm việc

Tự động chỉ định thanh toán và phúc lợi dựa trên các quy tắc có sẵn

Đồng bộ hóa dữ liệu HR với các nền tảng bao gồm Bảng Lương, Thời Gian và Di Động

Tự động tính toán tất cả thanh toán, phúc lợi và khấu trừ cho nhân viên bằng một cú click chuột

Quản lý chi phí thuế/ không thuế và những công cụ tính toán khác

Khởi tạo tập tin ngân hàng cho chuyển khoản ngân hàng.

Đơn giản hóa theo dõi thời gian hằng ngày và hẳng giờ cho nhân viên bằng bảng chấm công

Giao diện với máy quét vân tay để xuất thông tin thời gian

Thiết lập ca làm việc đơn giản và phức tạp trong tuần và tháng

Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi bằng tất cả các loại thiết bị

Gửi yêu cầu nghỉ phép, yêu cầu thanh toán, làm thêm giờ và thay đổi ngày nghỉ

Truy cập và in bảng lương và thông tin thanh toán hằng năm

Lựa chọn trong các định dạng có sẵn hoặc thiết kế theo yêu cầu

Cho phép nhân viên truy cập và in báo cáo từ các thiết bị

Tuân thủ 100% với các báo cáo chính phủ theo tháng và năm

Sử dụng dịch vụ bảng lương cho nhiều khách hàng

Dịch vụ bảng lương không giới hạn không có chi phí cộng thêm

Giảm gánh nặng hành chính với Ngày Nghỉ và Bảng Lương Điện Tử

Những chỉ số của ByteCrunch

Hơn 30,000 nhân viên đang được trả lương bằng dịch vụ của ByteCrunch

Hơn 3,000,000 yêu cầu thanh toán đã được hoàn thành

Những chỉ số của ByteCrunch

Hơn 30,000 nhân viên đang được trả lương bằng dịch vụ của ByteCrunch

Hơn 3,000,000 yêu cầu thanh toán đã được hoàn thành

Yêu cầu bản thử nghiệm

Trải nghiệm ByteHR để có thể đơn giản hóa công việc HR cho công ty bạn

Điền thông tin theo mẫu để yêu cầu trợ giúp trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi

Trao đổi nhanh

Testimonials