5 สิ่งที่ COVID-19 เข้ามาเปลี่ยน HR และการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง

5 สิ่งที่ไวรัสโคโรน่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของ HR ไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้เหล่า HR ได้ตระหนักและหาวิธีตั้งรับให้ทัน
อ่านเพิ่มเติม