Follow us on linkedin Follow us on Google+ Follow us on FaceBook

โปรแกรมบริหารงานบุคคล hr โปรแกรมเงินเดือน payroll online

Smart Payroll Processing

ระบบเงินเดือน หรือ ระบบ Payroll ออนไลน์

โปรแกรมเงินเดือน จากข้อมูลประจำของพนักงาน Auto Generate
โปรแกรมเงินเดือน คิดเงินเดือน รายวัน ค่าแรงจากวันทำงาน, คิดเงินเดือน พนักงาน
การจ่ายเงินค่าล่วงเวลา

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน จ่ายค่ากะ เบี้ยขยัน ตามเงื่อนไข ในแต่ละบริษัท
โปรแกรมเงินเดือน คิดภาษีเงินเดือน แบบหัก ณ ที่จ่าย แบบนายจ้างออกให้ TAX on TAX
โปรแกรม payroll รองรับงวดการจ่ายอื่นๆ หรือหลายงวดต่อเดือน
โปรแกรม payroll คำนวณการหักเงินลดหย่อนทางภาษี
โปรแกรม payroll นำส่งสรรพากรในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส์
HR Tracking and Management

ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ hr และมี ระบบ การสืบค้น
ฐานข้อมูลบุคคลากร ทันสมัย ใช้งานง่าย

โปรแกรมบริหารงานบุคคล จัดเก็บประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา รูปภาพ ฯลฯ
โปรแกรมบริหารงานบุคคล รองรับพนักงานรายวัน/เดือน (รายเดือน/รายปักษ์)
พนักงานประเภทที่รับค่าแรงต่อวันที่มาทำงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล สร้างสัญญาจ้าง ระบุ ประเภทสัญญาจ้าง วันเริ่มงาน วันทดลองงาน เกรด
แผนก ฐานเงินเดือน ประเภทการจ้าง อัตราค่าล่วงเวลา ฯลฯ

โปรแกรม hr ระบุเงื่อนไขประเภทเงินได้ของพนักงานจะหักภาษี หรือ หักประกันสังคมหรือไม่ ก็ได้
โปรแกรม hr บันทึกการโยกย้ายหน่วยงาน-ปรับตำแหน่ง
โปรแกรมฝ่ายบุคคล สามารถระบุประเภทการฝึกอบรม วัน/ชั่วโมงเข้าอบรม ให้กับพนักงานได้
Slider4_Rotate_ver1

ระบบ แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน มี Email แจ้งเตือนให้พนักงานทราบ พนักงานสามารถสั่งพิมพ์ สลิปเงินเดือน ได้เลย
ผ่าน Online

โปรแกรมเงินเดือน พนักงานสั่ง พิมพ์ สลิป เงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน ผ่าน ใบรับรองการผ่านงาน
ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรม payroll สลิปเงินเดือน สามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้
โปรแกรม payroll สามารถกำหนดสิทธิ์ของการเห็นข้อมูลรายงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น
ข้อมูลการลา โอที ฯลฯ

โปรแกรม payroll ระบบสร้างรายงานมากกว่า 300+ รายการ เช่น รายละเอียดพนักงาน ข้อมูลการขาด
ลา มาสาย รายละเอียดเงินเดือน ตารางกะ
ePortal Leave Request

ระบบ ขออนุมัติ ออนไลน์ และ พนักงานเข้าดูข้อมูลส่วนตัว
ประวัติการจ่ายเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรมเงินเดือน สามารถขออนุมัติ ออนไลน์ ลาเต็มวัน/ชั่วโมง เงินคืน
ทำโอที วันหยุด/สลับวันหยุด

โปรแกรมเงินเดือน มีรายงาน อัพเดท เช่น จำนวนสิทธิ์วันลาทั้งปี จำนวนสิทธิ์วันลาคงเหลือ
โปรแกรม hr หัวหน้างานที่เป็นผู้อนุมัติ สามารถ Set Up ผู้อนุมัติ แทนตนเองได้
โปรแกรม hr พนักงานสามารถเข้าดูตารางการทำงานของตนเองได้ สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
User Friendly Design – Microsoft Outlook Inspired

ระบบ Software ดีไซน์ ทันสมัย ใช้งานง่าย และ
ระบบ รองรับหลายองค์กร หลายสาขา ในหนึ่งเดียว

โปรแกรม hr ByteCrunch สามารถ เปลี่ยนสีสัน โดยมีให้เลือกถึง 10 แบบ
โปรแกรม hr ByteCrunch ด้วยดีไซน์ ที่ทันสมัย ใช้งานง่ายเหมือน Microsoft Outlook
โปรแกรมฝ่ายบุคคล ByteCrunch ติดตั้งและทำงานบน Cloud Server
จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนค่า Hardware ใดๆ

โปรแกรมฝ่ายบุคคล สามารถเข้าถึงระบบ ByteCrunch ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
โปรแกรมฝ่ายบุคคล รองรับสำหรับองค์กรที่มีหลายบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
โปรแกรมฝ่ายบุคคล รองรับบริษัทที่มีหลายสาขา และพิมพ์รายงานแยกสาขา หรือหน่วยงานได้
Shift Management

ระบบ บันทึกและประมวลผลเวลาทำงาน และ ระบบ
จัดการตารางกะ ทำงานให้กับพนักงาน

โปรแกรมคิดเงินเดือน อัปโหลดข้อมูลจากการสแกนลายนิ้วมือเข้าไปยังระบบโดยตรง
โปรแกรมคิดเงินเดือน มีฟังก์ชั่น การจัดการ Timesheet จัดการ การขาด/ลา/มาสาย
ให้กับพนักงานได้

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน สามารถถ่ายโอนข้อมูล Timesheet ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปยัง
บัญชีเงินเดือนเพื่อทำจ่ายค่าจ้าง

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน หัวหน้างาน เข้าแก้ไขและสร้างตารางกะ ออนไลน์
โปรแกรมทำเงินเดือน สลับกะ เวียนกะ เปลี่ยนกะงานสำหรับกลุ่มพนักงานหรือแผนกตามควา
มต้องการ
แดชบอร์ด และ รีพอร์ต ฝ่ายบุคคล และ เงินเดือน ออนไลน์

ระบบรายงาน Dashboards & Reports ออนไลน์

โปรแกรมเงินเดือน กำหนดสิทธิ์ของการเห็นข้อมูลรายงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น ข้อมูลการลา โอที ฯลฯ
โปรแกรมเงินเดือน สร้างรายงาน รายละเอียดพนักงาน ตั้งแต่ รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน แผนก
เลขผู้เสียภาษี อีเมล วันเริ่มงาน เงินเดือน ฯลฯ

โปรแกรมเงินเดือน สร้างรายงานข้อมูลการลาของพนักงาน ทั้งแบบรายคน หรือ แบ่งกลุ่มรายงาน สาขา แผนก ฝ่าย
โปรแกรม payroll สามารถสร้างรายงาน การมาสายของพนักงาน ทั้งแบบรายคน หรือ แบ่งกลุ่มรายงาน
สาขา แผนก ฝ่าย

โปรแกรม payroll สามารถสร้างรายงาน รายละเอียดเวลาเข้า-ออก งานของพนักงาน ทั้งแบบรายคน
โปรแกรม payroll สามารถสร้างรายงาน รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ภาษี เงินได้ เงินหัก ประกันสังคม
รายได้สุทธิ ทั้งแบบรายคน

โปรแกรม payroll สามารถสร้างรายงานได้มากกว่า 300+ รายการ ตามความต้องการของลูกค้า ในทุกหมวดรายการ

โปรแกรมบริหารงานบุคคล hr โปรแกรมเงินเดือน payroll online

โปรแกรมบริหารงานบุคคล hr โปรแกรมเงินเดือน payroll online ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยการจัดการ งานบริหารงานบุคคล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ     ไร้ขีดจำกัด และคุณยังสามารถบริหารงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์และทุกระบบปฎิบัติการ เป็น โปรแกรมเงินเดือน และ โปรแกรมบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพสูง แสดงผลรายงานและการติดตามผลในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง ตอบสนองได้ทุกความต้องการ ในราคาย่อมเยาว์ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรของคุณให้กลายเป็นเรื่องง่ายแค่เพียงปลายนิ้ว

    

 

ไม่ต้องเสียเงินลงทุนเรื่อง Hardware

คุ้มค่าและลดความยุ่งยาก

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ByteCrunch ติดตั้งและทำงานบน Cloud จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Hardware ใดๆ และด้วยการทำงานบน Cloud นี่เอง ในกรณีฉุกเฉินเกิดการขัดข้อง ลูกค้าไม่ต้องรอให้เราเดินทางไปแก้ไขปัญหาให้ที่ Site งานของลูกค้า ทีมงาน Support ของเราสามารถเข้าแก้ปัญหาให้ได้โดยตรงผ่านระบบ Cloud Technology

สามารถเข้าถึงระบบ ByteCrunch ของคุณได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างและระบบปฏิบัติการทุกรูปแบบ

เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือ (คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ตหรือสมาร์โฟน) และเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ก็พอ ก็สามารถจัดการงานของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา

ByteCrunch มีความปลอดภัยสูง

มีระบบความปลอดภัยสูง ระบบป้องกันการสูญเสียและการเจาะข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูล เราจึงเลือกใช้ระบบป้องกันการสูญหายและการสำรองข้อมูล ตลอดจนระบบความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรฐานสูง เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ดังนั้นคุณจึงไว้วางใจ โปรแกรมเงินเดือน ByteCrunch ของเราได้

v9nqsv81sl8rm4b9s2s5ibi8se
Reset

Reset

สารบัญเว็บไซต์ชาวเน็ต

ติชมของลูกค้า